Agnus Rádió

Groundwork 2023-03-24

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 19th March 2023. This is the sixth in a series of sermons looking at the signs found in John’s Gospel. This sermon examines the miracle of Jesus healing a man born blind. The Scripture text is John chapter 9 and the speaker is Steve Kennedy.

HU: Mai műsorunkban a Kolozsvári Keresztyén Közösségben 2023. március 19-én, vasárnap elhangzott prédikációt hallhatják. Ez a János evangéliumában található jeleket vizsgáló prédikációsorozat hatodik része. Ez a prédikáció azt a csodát vizsgálja, amikor Jézus meggyógyít egy vakon született embert. A Szentírás szövege, amelyre a prédikáció épül, János evangéliumának 9. fejezete, az előadó pedig Steve Kennedy.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-03-17

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 5th March 2023. This is the fifth in a series of sermons looking at the seven signs found in John’s Gospel. This sermon examines the miracle of Jesus walking on the water. The Scripture text is from John chapter 6 verses 16 to 21. The speaker is Fadi Hajj Hassan, who is from Lebanon.

HU: Mai műsorunkban a Kolozsvári Keresztyén Közösségben 2023. március 5-én, vasárnap elhangzott prédikációt hallhatják. Ez az ötödik a János evangéliumában található hét jelet vizsgáló prédikációsorozatból. Ez a prédikáció Jézus vízen járásának csodáját vizsgálja. A Szentírás szövege, amire a prédikáció épül, János evangéliuma 6. fejezetének 16-21. versei. Az előadó Fadi Hajj Hassan, Libanonból.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-03-10

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 19th February 2023. This is the fourth in a series of sermons looking at the seven signs found in John’s Gospel. This sermon examines the miracle of Jesus feeding a crowd with only loaves and fish. The Scripture text is from John chapter 6 verses 1 to 14. The speaker is Steve Kennedy.

HU: Mai műsorunkban a Kolozsvári Keresztyén Közösségben 2023. február 19-én, vasárnap elhangzott prédikációt hallhatják. Ez a negyedik a János evangéliumában található hét jelet vizsgáló prédikációsorozatból. Ez a prédikáció azt a csodát vizsgálja, amikor Jézus megetette a sokaságot kenyérrel és hallal. A Szentírás szövege, amelyre a prédikáció épül, a János evangéliuma 6. fejezetének 1-14. verseiből származik. Az előadó Steve Kennedy.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-03-03

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday, 5th February 2023. This is the third in a series of sermons looking at the seven signs found in John’s Gospel. This sermon examines the second and third signs – both stories of healing. The first is the healing of a royal official’s son, and the second is the healing of a disabled man. The Scripture text is from John chapter 4, verse 46 to chapter 5, verse 18. The speaker is Paul Cary.

HU: Mai műsorukban a Kolozsvári Keresztény Közösségben 2023. február 5-én, vasárnap elhangzott prédikáció hangzik el. Ez a harmadik a János evangéliumában található hét jelet vizsgáló prédikációsorozatból. Ez a prédikáció Jézus második és a harmadik jelét vizsgálja – mindkettő gyógyulástörténet. Az első egy királyi tisztviselő fiának, a második pedig egy fogyatékos férfinek gyógyulása. A Szentírás szövege, amelyből a prédikáció elhangzik: János evangéliuma 4. fejezetének, 46. versétől az 5. fejezet, 18. verséig terjed. Prédikál: Paul Cary.

Please follow and like us:

Groundwork 2023-02-03

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 22nd January 2023. This is the second in a series of sermons looking at the seven signs found in John’s Gospel. This sermon examines the first sign, when Jesus turned water into wine at a wedding, and the text is found in John chapter 2 verses 1 to 11. The speaker is Steve Kennedy.

HU: Ez az igei szolgálat a Kolozsvári Keresztény Közösség szervezésében 2023. január 22-én hangzott el. Ez a második szolgálat, amely segítségével a János evangéliumával foglalkozunk. A mai szolgálat a Szentírásból János evangéliumának 2. fejezetéből van, az 1-től a 11-ig terjedő versek alapján, amikor is Jézus a menyegzőn a vizet borrá változtatta, igét hirdet Steve Kennedy lelkipásztor.

Please follow and like us:

Groundwork 2022-12-16

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 4th December 2022. This is the last in a series of five sermons based on the Apostles’ Creed – the ancient confession of faith, used in many branches of Christ’s Church across the world.
The Scripture passage is Exodus 34:5-9; the sermon is preached by Steve Kennedy.

HU: Ez az igei szolgálat a Kolozsvári Keresztény Közösség szervezésében hangzott el 2022.december 4-én, vasárnap. Ez az az ötödik és egyben utolsó szolgálat, abból az öt prédikációból álló sorozatból, amely az Apostoli Hitvallással foglakozott.
A mai szolgálat a Szentírásból a Mózes második könyve 34:5-9 terjedő versekre épül, igét hirdet Steve Kennedy lelkipásztor.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2022-12-02

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 20th November 2022. This is the fourth in a series of five sermons based on the Apostles’ Creed – the ancient confession of faith used in many branches of Christ’s Church across the world.
The Scripture passage is John 14:15-27; the sermon is preached by Steve Kennedy.

HU: Ez az igei szolgálat a Kolozsvári Keresztény Közösség szervezésében hangzott el 2022. november 20-án, vasárnap. Az öt prédikációból álló sorozatból, amely az Apostoli Hitvallással foglalkozik, ez a negyedik.
A mai szolgálat a Szentírásból, János evangéliumának 14:15-27 verseire épül, igét hirdet Steve Kennedy lelkipásztor.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2022-05-06

EN: You are listening the Easter Sunday service of the Cluj Christian Fellowship on the 17th of April, the preacher is Steve Kennedy, the text was Mark 16, verses 1-8. The title of the sermon is Discipleship means resurrection, power and witness.

HU: A Cluj Christian Fellowship árprilis 17-ei húsvéti istentiszteletét követhetik figyelemmel, a Márk evangéliuma 16. fejezetének 1-8-ig terjedő versei alapján. Szolgál Steve Kennedy. A szolgálat címe: A tanítványság feltámadást, erőt és tanúságot jelent.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2022-04-29

EN: Living the Great Commission: in conversation with Ralu Negrea of OSCER.

Today we continue our partnership between Agnus Rádió and Cluj Christian Fellowship.
This series of interviews called “Living the Great Commission: Matthew 28:18-20 in Real-time” features conversations with people exploring how they understand these words of Jesus and live them out. And we are asking how we, too, can become more connected with Christ’s words. This interview is with Ralu Negrea of OSCER, a Romanian evangelical student organisation, and local partner of the International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Ralu shares about the work of OSCER, her personal journey to this work, and the vision of OSCER for mission among students.

HU: Megélni a nagy megbízatást: beszélgetés Ralu Negreával, az OSCER-től.

Folytatjuk együttműködésünket az Agnus Rádió és a Kolozsvári Keresztény Szövetség (CCF-Cluj Christian Fellowship) között. A „Megélni a nagy megbízatást: Máté 28:18–20 interjúsorozat olyan személyekkel készült beszélgetéseket, interjúkat tartalmaz, akik azt kutatják, hogyan értihetik meg Jézus szavait, és hogyan élik meg azokat. Általuk azt próbáljuk megtudni, megérteni, hogy hogyan tudunk mi is jobban kapcsolódni Krisztus szavaihoz. Ez az interjú Ralu Negreával készült, aki az OSCER, egy romániai evangélikus diákszervezet tagja és az Evangélikus Diákok Nemzetközi Szövetségének (IFES) helyi partnere. Ralu megosztja velünk az OSCER munkáját, és elmondja személyes útját ehhez a munkához, és az OSCER vízióját a diákok közötti küldetésről.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2022-04-15

EN: The Crucifixion of Jesus Christ

Matthew 27:45-53 Mark 15:40-41 Luke 23:13-25 John 19:28-37

The four gospel accounts of Jesus’ life and ministry vary in their selections of stories and in their details. Each gospel writer has a different audience in mind and a different goal, both of which influence what and how they retell Christ’s life. However, the story of Jesus’ crucifixion is so important to the message of salvation that we find an account of it in each of the four gospels. Examining the story of Jesus’ crucifixion in each of the four gospels reveals a beautiful tapestry of perspectives as each writer retells the event and stories of people at the cross. Together we’ll study each of the four crucifixion accounts in the gospels to witness the fulfilment of Scripture and remember the significance of what Jesus accomplished on the cross. We’ll also see where we can recognize ourselves in the story and consequently, find hope and encouragement in the story of Jesus’ crucifixion.

HU: Jézus Krisztus keresztre feszítése

Máté 27:45–53 Márk 15:40–41 Lukács 23:13–25 János 19:28–37

A Jézus életéről és szolgálatáról szóló négy evangéliumi beszámoló történetei különböznek. Minden evangéliumíró más közönség felé fordul és írásának más a célja, azzal hogy mit és hogyan mesél Krisztus életéről. Jézus keresztre feszítésének története azonban annyira fontos az üdvösség üzenete szempontjából, hogy mind a négy evangéliumban találunk róla beszámolót. Jézus keresztre feszítésének történetét mind a négy evangéliumban megvizsgálva a perspektívák gyönyörű faliszőnyege tárul elénk, ahogy minden író újrameséli az eseményeket és a keresztre feszítés történetét. Tanulmányozzuk együtt mind a négy keresztre feszítésről szóló beszámolót az evangéliumokban, hogy tanúi lehessünk a Szentírás beteljesedésének, és emlékezzünk Jézus által a kereszten végzett tevékenységének jelentőségére. Azt is meglátjuk, hol ismerhetjük fel magunkat a történetben, következésképpen reményt és bátorítást találhatunk Jézus keresztre feszítésének történetében.

Please follow and like us: