EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on 4th June 2023. In the liturgical calendar of some denominations, the Sunday after Pentecost is marked as Trinity Sunday, reflecting the coming of the Holy Spirit as the third person, and full revelation of the Trinity: God, Father, Son and Spirit. In this sermon, Steve Kennedy reflects on the Great Commission of Matthew 28:16-20, and how Jesus invites us to live an attractive Trinitarian life.

HU: Mai műsorukban a Kolozsvári Keresztény Közösségben 2023. június 4-én elhangzott prédikációt követhetik figyelemmel. Egyes felekezetek liturgikus naptárában a pünkösd utáni vasárnapot Szentháromság vasárnapjának nevezik, ami a Szentlélek harmadik személyként való eljöveteléhez és a Szentlélek teljes kinyilatkoztatásához kötődik, az az a szentháromság mint: Isten, Atya, Fiú és Lélek. A mai prédikációban Máté evangéliuma 28:16-20 terjedő versei alapján szolgál Steve Kennedy, aki arról a nagy megbízásáról beszél, hogy Jézus elhívott bennünket egy a szentháromsággal töltött életre.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us: