EN: Andrew Greenwood is a professional dancer and an international ballet master, who supports physically and mentally challenged people of all ages to better understand the art of aging.
He founded the Dance for Health Foundation. As the head of education and research for the last three years, over 40 teachers have been educated internationally under his mentorship and classes were established for Parkinson’s and Multiple Sclerosis in cities in the Netherlands, Italy and AustraliaThere is a need for a transition in some of the classical approaches used in healthcare. How can the arts contribute to easing the burden concerning these topics?
Andrew Greenwood’s organisation has been implementing and developing “non-pharmacological complementary interventions.” He believes in contribution to the transformation of care and welfare, by creating open expertise networks and transdisciplinary co-creation to work on new practices and concepts of care. Art is an economically viable product which can assist in reducing the financial social burden of care. Culture/Art are not the final solution. But a great tool to create a discussion.

HU: Andrew Greenwood professzionális táncos és nemzetközi balettmester, aki minden korosztályban támogatja a fizikailag és szellemileg akadályozott embereket, hogy jobban megértsék az öregedés művészetét.
Megalapította a Táncot az Egészségért Alapítványt. Az elmúlt három év oktatási és kutatási vezetőjeként több, mint 40 tanár tanult nemzetközi szinten mentorálása alatt, és Parkinson-kórral és Sclerosis Multiplex-szel foglalkozó osztályokat hoztak létre Hollandiában, Olaszországban és Ausztráliában. Egyes országokban átmenetre van szükség az egészségügyben alkalmazott klasszikus megközelítések kapcsán. Hogyan járulhat hozzá a művészet az e témákkal kapcsolatos terhek enyhítéséhez?
Andrew Greenwood szervezete nem „ egy gyógyszeres kiegészítő beavatkozásokat” használó osztályokat valósított meg és fejleszt. Hisz abban, hogy hozzá kell járulni az ellátás és a jólét átalakításához, nyitott szakértői hálózatok létrehozásával és transzdiszciplináris együttalkotással, új gondozási gyakorlatokon és koncepciókon dolgozzanak. A művészet gazdaságilag életképes termék, amely segíthet a gondozás pénzügyi társadalmi terheinek csökkentésében. A kultúra/művészet nem a végső megoldás. De nagyszerű eszköz egy közös beszélgetés létrehozásához megkezdéséhez.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us: