Agnus Rádió

Groundwork 2022-05-06

EN: You are listening the Easter Sunday service of the Cluj Christian Fellowship on the 17th of April, the preacher is Steve Kennedy, the text was Mark 16, verses 1-8. The title of the sermon is Discipleship means resurrection, power and witness.

HU: A Cluj Christian Fellowship árprilis 17-ei húsvéti istentiszteletét követhetik figyelemmel, a Márk evangéliuma 16. fejezetének 1-8-ig terjedő versei alapján. Szolgál Steve Kennedy. A szolgálat címe: A tanítványság feltámadást, erőt és tanúságot jelent.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2022-04-29

EN: Living the Great Commission: in conversation with Ralu Negrea of OSCER.

Today we continue our partnership between Agnus Rádió and Cluj Christian Fellowship.
This series of interviews called “Living the Great Commission: Matthew 28:18-20 in Real-time” features conversations with people exploring how they understand these words of Jesus and live them out. And we are asking how we, too, can become more connected with Christ’s words. This interview is with Ralu Negrea of OSCER, a Romanian evangelical student organisation, and local partner of the International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Ralu shares about the work of OSCER, her personal journey to this work, and the vision of OSCER for mission among students.

HU: Megélni a nagy megbízatást: beszélgetés Ralu Negreával, az OSCER-től.

Folytatjuk együttműködésünket az Agnus Rádió és a Kolozsvári Keresztény Szövetség (CCF-Cluj Christian Fellowship) között. A „Megélni a nagy megbízatást: Máté 28:18–20 interjúsorozat olyan személyekkel készült beszélgetéseket, interjúkat tartalmaz, akik azt kutatják, hogyan értihetik meg Jézus szavait, és hogyan élik meg azokat. Általuk azt próbáljuk megtudni, megérteni, hogy hogyan tudunk mi is jobban kapcsolódni Krisztus szavaihoz. Ez az interjú Ralu Negreával készült, aki az OSCER, egy romániai evangélikus diákszervezet tagja és az Evangélikus Diákok Nemzetközi Szövetségének (IFES) helyi partnere. Ralu megosztja velünk az OSCER munkáját, és elmondja személyes útját ehhez a munkához, és az OSCER vízióját a diákok közötti küldetésről.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2022-04-15

EN: The Crucifixion of Jesus Christ

Matthew 27:45-53 Mark 15:40-41 Luke 23:13-25 John 19:28-37

The four gospel accounts of Jesus’ life and ministry vary in their selections of stories and in their details. Each gospel writer has a different audience in mind and a different goal, both of which influence what and how they retell Christ’s life. However, the story of Jesus’ crucifixion is so important to the message of salvation that we find an account of it in each of the four gospels. Examining the story of Jesus’ crucifixion in each of the four gospels reveals a beautiful tapestry of perspectives as each writer retells the event and stories of people at the cross. Together we’ll study each of the four crucifixion accounts in the gospels to witness the fulfilment of Scripture and remember the significance of what Jesus accomplished on the cross. We’ll also see where we can recognize ourselves in the story and consequently, find hope and encouragement in the story of Jesus’ crucifixion.

HU: Jézus Krisztus keresztre feszítése

Máté 27:45–53 Márk 15:40–41 Lukács 23:13–25 János 19:28–37

A Jézus életéről és szolgálatáról szóló négy evangéliumi beszámoló történetei különböznek. Minden evangéliumíró más közönség felé fordul és írásának más a célja, azzal hogy mit és hogyan mesél Krisztus életéről. Jézus keresztre feszítésének története azonban annyira fontos az üdvösség üzenete szempontjából, hogy mind a négy evangéliumban találunk róla beszámolót. Jézus keresztre feszítésének történetét mind a négy evangéliumban megvizsgálva a perspektívák gyönyörű faliszőnyege tárul elénk, ahogy minden író újrameséli az eseményeket és a keresztre feszítés történetét. Tanulmányozzuk együtt mind a négy keresztre feszítésről szóló beszámolót az evangéliumokban, hogy tanúi lehessünk a Szentírás beteljesedésének, és emlékezzünk Jézus által a kereszten végzett tevékenységének jelentőségére. Azt is meglátjuk, hol ismerhetjük fel magunkat a történetben, következésképpen reményt és bátorítást találhatunk Jézus keresztre feszítésének történetében.

Please follow and like us:

Groundwork 2022-04-08

En: In partnership with Cluj Christian Fellowship today you could listen to sermon preached by Steve Kennedy on 3-rd of April, the sermon text was from Mark 6 verses 45 to 56.

Hu: A Cluj Chrisitan Fellowshipel együttműködve Steve Kennedy lelkipásztor szolgálatát követhetik figyelemmel, amely Márk evangéliumának 6. fejezetéből a 45-56-ig terjedő versek alapján hangzott el.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2022-04-01

EN: In partnership with Cluj Christian Fellowship you could listen to sermon preached by Steve Kennedy on 20th of March at Cluj Christian Fellowship the sermon text was from Mark 5 verses 1 to 20.

HU: A Cluj Chrisitan Fellowship-el együttműködve Steve Kennedy lelkipásztor szolgálatát követhetik figyelemmel amely a Márk evangéliuma 5. fejezetéből 1-20-ig terjedő versei alapján hangzik el.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2022-03-11

EN: This programme continues our series called “Living the Great Commission: Matthew 28:18-20 in real-time”. These programmes are produced as a partnership between Cluj Christian Fellowship and Agnus Rádió. This episode has a different form to previous ones. In light of the conflict in Ukraine, we felt it’s important to reflect on the question of the Great Commission in the context of humanitarian aid efforts, both in Ukraine and in Romania.

HU: Tovább folytatjuk a Cluj Chrisitan Fellowship-el együttműködve készített sorozatunkat, a mai részben formában eltérünk előző műsorainktól, és Steve Kennedy az Ukrajnai helyzetről számol be és arról, hogy hogyan segítik az Ukrajnából Romániába menekülőket.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2022-02-25

EN: In Groundwork here is a new interview with Peter Kurti from Australia, writer and Anglican pastor who just participated as a lecturer, at the beginning of this week, at a Transylvanian lecture series which was held at the Mathias Corvinus Collegium here in Cluj Napoca. Today we will talk about the Anglican church liturgy, tradition and Christianity, religious tolerance, and if there are joint points in different religious believes….

HU: Groundwork angol nyelvű műsorukban itt egy új interjú Peter Kurti íróval, anglikán lelkipásztorral, aki a hét elején éppen előadóként vett részt a kolozsvári Mathias Corvinus Kollégiumban megtartott Erdélyi előadássorozaton. Ma az anglikán egyházi liturgiáról, a hagyományról és a kereszténységről, a vallási toleranciáról, valamint arról, hogy vannak-e kapcsolódási pontok a különböző vallási felfogásokban beszélgetünk.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2022-02-18

EN: In partnership with Cluj Christian Fellowship here is a new interview where Steve Kennedy will speak with Dave Bunnell, originally from Kentucky, USA and now pastor of Biserica Harul Domnului here in Cluj. Dave shares about his personal journey from the USA to Romania and the beginnings and the ministry of the church he pastors. He also offers us his own reflections on Jesus Christ’s mission and how we can be part of it.

HU: A Cluj Chrisitan Fellowship-el együttműködve itt egy új interjú, amelyben Steve Kennedy Dave Bunnell-el beszélget, aki eredetileg az Egyesült Államokból, Kentucky-ból származik, és jelenleg a Biserica Harul Domnului lelkésze itt Kolozsváron. Dave megosztja velünk személyes utazását az Egyesült Államokból Romániába, valamint beszél az általa pásztorolt gyülekezet kezdeteiről és szolgálatáról, emellett megossza velünk saját gondolatait Jézus Krisztus küldetéséről, és arról, hogyan lehetünk részesei annak.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2022-02-04

EN: Today we launch an exciting partnership between Agnus Rádió and Cluj Christian Fellowship.

A series of interviews called “Living the Great Commission: Matthew 28:18-20 in Real-time” features conversations with people exploring how they understand these words of Jesus and live them out. And we will be asking how we, too, can become more connected with Christ’s words.

This first interview is with Balázs Csiszér, Executive Director of Blythswood Romania and part of the global Blythswood organisation. Balázs shares about the work of the organisation, some of his personal journey to faith and ministry, and how we can understand and share in God’s mission.

HU: A mai napon izgalmas együttműködést indítunk az Agnus Rádió és a Cluj Christian Fellowship között.

A „Living the Great Commission: Máté 28:18-20 in Real Time” című interjúsorozat olyan beszélgetéseket tartalmaz, amelyek azt kutatják, hogyan értik Jézus szavait, és hogyan élik meg azokat különböző emberek. Arra is keressük a választ, hogy mi hogyan tudjuk jobban megélni Isten igéjét és kapcsolódni Krisztus szavaihoz.

Az első interjúnk Csiszér Balázzsal, a Blythswood Románia ügyvezető igazgatójával és a Blythswood globális szervezetének egyik tagjával készült. Balázs mesél a szervezet munkájáról, személyes útjairól, a hithez és a szolgálathoz kötődő kapcsolatáról, valamint arról, hogyan érthetjük meg Isten küldetését és osztozhatunk benne.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us: