Agnus Rádió

Groundwork 2023-06-30

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on 18th June 2023. In this sermon, Steve Kennedy begins a new series looking at the theme of joy through the letter of Paul to the church at Philippi. The passage is Philippians 1, verses 1 to 11, and from verse 19 to the end of the chapter. The theme is “Joy in Partnership in the Gospel”.

HU: Ez a prédikáció a Kolozsvári Keresztény Szövetségben hangzott el 2023. június 18-án. Ezzel a prédikációval Steve Kennedy a Pál Filipibeliekhez írt levelének segítségével egy új sorozatot indít útnak, amely az öröm témáját vizsgálja. Az igeszakasz a Filippibeliekhez írt első levél, 1-től 11-ig terjedő versei, valamint a 19. verstől a fejezet végéig tart. A téma: „Öröm és partnerség az evangéliumban”.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-06-16

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on 4th June 2023. In the liturgical calendar of some denominations, the Sunday after Pentecost is marked as Trinity Sunday, reflecting the coming of the Holy Spirit as the third person, and full revelation of the Trinity: God, Father, Son and Spirit. In this sermon, Steve Kennedy reflects on the Great Commission of Matthew 28:16-20, and how Jesus invites us to live an attractive Trinitarian life.

HU: Mai műsorukban a Kolozsvári Keresztény Közösségben 2023. június 4-én elhangzott prédikációt követhetik figyelemmel. Egyes felekezetek liturgikus naptárában a pünkösd utáni vasárnapot Szentháromság vasárnapjának nevezik, ami a Szentlélek harmadik személyként való eljöveteléhez és a Szentlélek teljes kinyilatkoztatásához kötődik, az az a szentháromság mint: Isten, Atya, Fiú és Lélek. A mai prédikációban Máté evangéliuma 28:16-20 terjedő versei alapján szolgál Steve Kennedy, aki arról a nagy megbízásáról beszél, hogy Jézus elhívott bennünket egy a szentháromsággal töltött életre.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-06-09

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on 21st May 2023. This second part of the series examines some of the key teachings of Jesus from the latter part of the Gospel. In particular, this sermon considers the Epilogue to the Gospel, found in John chapter 21. The speaker is Paul Cary.

HU: Mai műsorunkban a Kolozsvári Keresztény Közösségben 2023. május 21-én elhangzott prédikációt követhetik figyelemmel. A sorozat második része Jézus néhány kulcsfontosságú tanítását vizsgálja meg az evangélium utolsó részéből. Ez a prédikáció különösen az evangélium epilógusát tárgyalja, amely János 21. fejezetében található. Prédikál Paul Cary.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-06-02

EN: Today’s guest is Nigel Biggar Anglican priest, theologian, ethicist professor at the University of Oxford with whom we talk about today’s Christianity in England and about student life at the Oxford University.

HU: Groundwork angol nyelvű műsoruk vendége Nigel Bigger Anglican lelkipásztor, teológus, az Oxfordi Egyetem tanára, akivel az angliai keresztyénség jelenlegi helyzetéről beszélgetünk, valamint arról is beszámol milyen az Oxfordi egyetemen diáként tanulni, valamint ott tanítani.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-03-24

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 19th March 2023. This is the sixth in a series of sermons looking at the signs found in John’s Gospel. This sermon examines the miracle of Jesus healing a man born blind. The Scripture text is John chapter 9 and the speaker is Steve Kennedy.

HU: Mai műsorunkban a Kolozsvári Keresztyén Közösségben 2023. március 19-én, vasárnap elhangzott prédikációt hallhatják. Ez a János evangéliumában található jeleket vizsgáló prédikációsorozat hatodik része. Ez a prédikáció azt a csodát vizsgálja, amikor Jézus meggyógyít egy vakon született embert. A Szentírás szövege, amelyre a prédikáció épül, János evangéliumának 9. fejezete, az előadó pedig Steve Kennedy.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-03-17

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 5th March 2023. This is the fifth in a series of sermons looking at the seven signs found in John’s Gospel. This sermon examines the miracle of Jesus walking on the water. The Scripture text is from John chapter 6 verses 16 to 21. The speaker is Fadi Hajj Hassan, who is from Lebanon.

HU: Mai műsorunkban a Kolozsvári Keresztyén Közösségben 2023. március 5-én, vasárnap elhangzott prédikációt hallhatják. Ez az ötödik a János evangéliumában található hét jelet vizsgáló prédikációsorozatból. Ez a prédikáció Jézus vízen járásának csodáját vizsgálja. A Szentírás szövege, amire a prédikáció épül, János evangéliuma 6. fejezetének 16-21. versei. Az előadó Fadi Hajj Hassan, Libanonból.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-03-10

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 19th February 2023. This is the fourth in a series of sermons looking at the seven signs found in John’s Gospel. This sermon examines the miracle of Jesus feeding a crowd with only loaves and fish. The Scripture text is from John chapter 6 verses 1 to 14. The speaker is Steve Kennedy.

HU: Mai műsorunkban a Kolozsvári Keresztyén Közösségben 2023. február 19-én, vasárnap elhangzott prédikációt hallhatják. Ez a negyedik a János evangéliumában található hét jelet vizsgáló prédikációsorozatból. Ez a prédikáció azt a csodát vizsgálja, amikor Jézus megetette a sokaságot kenyérrel és hallal. A Szentírás szövege, amelyre a prédikáció épül, a János evangéliuma 6. fejezetének 1-14. verseiből származik. Az előadó Steve Kennedy.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-03-03

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday, 5th February 2023. This is the third in a series of sermons looking at the seven signs found in John’s Gospel. This sermon examines the second and third signs – both stories of healing. The first is the healing of a royal official’s son, and the second is the healing of a disabled man. The Scripture text is from John chapter 4, verse 46 to chapter 5, verse 18. The speaker is Paul Cary.

HU: Mai műsorukban a Kolozsvári Keresztény Közösségben 2023. február 5-én, vasárnap elhangzott prédikáció hangzik el. Ez a harmadik a János evangéliumában található hét jelet vizsgáló prédikációsorozatból. Ez a prédikáció Jézus második és a harmadik jelét vizsgálja – mindkettő gyógyulástörténet. Az első egy királyi tisztviselő fiának, a második pedig egy fogyatékos férfinek gyógyulása. A Szentírás szövege, amelyből a prédikáció elhangzik: János evangéliuma 4. fejezetének, 46. versétől az 5. fejezet, 18. verséig terjed. Prédikál: Paul Cary.

Please follow and like us:

Groundwork 2023-02-03

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 22nd January 2023. This is the second in a series of sermons looking at the seven signs found in John’s Gospel. This sermon examines the first sign, when Jesus turned water into wine at a wedding, and the text is found in John chapter 2 verses 1 to 11. The speaker is Steve Kennedy.

HU: Ez az igei szolgálat a Kolozsvári Keresztény Közösség szervezésében 2023. január 22-én hangzott el. Ez a második szolgálat, amely segítségével a János evangéliumával foglalkozunk. A mai szolgálat a Szentírásból János evangéliumának 2. fejezetéből van, az 1-től a 11-ig terjedő versek alapján, amikor is Jézus a menyegzőn a vizet borrá változtatta, igét hirdet Steve Kennedy lelkipásztor.

Please follow and like us:

Groundwork 2022-12-16

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 4th December 2022. This is the last in a series of five sermons based on the Apostles’ Creed – the ancient confession of faith, used in many branches of Christ’s Church across the world.
The Scripture passage is Exodus 34:5-9; the sermon is preached by Steve Kennedy.

HU: Ez az igei szolgálat a Kolozsvári Keresztény Közösség szervezésében hangzott el 2022.december 4-én, vasárnap. Ez az az ötödik és egyben utolsó szolgálat, abból az öt prédikációból álló sorozatból, amely az Apostoli Hitvallással foglakozott.
A mai szolgálat a Szentírásból a Mózes második könyve 34:5-9 terjedő versekre épül, igét hirdet Steve Kennedy lelkipásztor.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us: