Agnus Rádió

Groundwork 2022-02-25

EN: In Groundwork here is a new interview with Peter Kurti from Australia, writer and Anglican pastor who just participated as a lecturer, at the beginning of this week, at a Transylvanian lecture series which was held at the Mathias Corvinus Collegium here in Cluj Napoca. Today we will talk about the Anglican church liturgy, tradition and Christianity, religious tolerance, and if there are joint points in different religious believes….

HU: Groundwork angol nyelvű műsorukban itt egy új interjú Peter Kurti íróval, anglikán lelkipásztorral, aki a hét elején éppen előadóként vett részt a kolozsvári Mathias Corvinus Kollégiumban megtartott Erdélyi előadássorozaton. Ma az anglikán egyházi liturgiáról, a hagyományról és a kereszténységről, a vallási toleranciáról, valamint arról, hogy vannak-e kapcsolódási pontok a különböző vallási felfogásokban beszélgetünk.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2022-02-18

EN: In partnership with Cluj Christian Fellowship here is a new interview where Steve Kennedy will speak with Dave Bunnell, originally from Kentucky, USA and now pastor of Biserica Harul Domnului here in Cluj. Dave shares about his personal journey from the USA to Romania and the beginnings and the ministry of the church he pastors. He also offers us his own reflections on Jesus Christ’s mission and how we can be part of it.

HU: A Cluj Chrisitan Fellowship-el együttműködve itt egy új interjú, amelyben Steve Kennedy Dave Bunnell-el beszélget, aki eredetileg az Egyesült Államokból, Kentucky-ból származik, és jelenleg a Biserica Harul Domnului lelkésze itt Kolozsváron. Dave megosztja velünk személyes utazását az Egyesült Államokból Romániába, valamint beszél az általa pásztorolt gyülekezet kezdeteiről és szolgálatáról, emellett megossza velünk saját gondolatait Jézus Krisztus küldetéséről, és arról, hogyan lehetünk részesei annak.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2022-02-04

EN: Today we launch an exciting partnership between Agnus Rádió and Cluj Christian Fellowship.

A series of interviews called “Living the Great Commission: Matthew 28:18-20 in Real-time” features conversations with people exploring how they understand these words of Jesus and live them out. And we will be asking how we, too, can become more connected with Christ’s words.

This first interview is with Balázs Csiszér, Executive Director of Blythswood Romania and part of the global Blythswood organisation. Balázs shares about the work of the organisation, some of his personal journey to faith and ministry, and how we can understand and share in God’s mission.

HU: A mai napon izgalmas együttműködést indítunk az Agnus Rádió és a Cluj Christian Fellowship között.

A „Living the Great Commission: Máté 28:18-20 in Real Time” című interjúsorozat olyan beszélgetéseket tartalmaz, amelyek azt kutatják, hogyan értik Jézus szavait, és hogyan élik meg azokat különböző emberek. Arra is keressük a választ, hogy mi hogyan tudjuk jobban megélni Isten igéjét és kapcsolódni Krisztus szavaihoz.

Az első interjúnk Csiszér Balázzsal, a Blythswood Románia ügyvezető igazgatójával és a Blythswood globális szervezetének egyik tagjával készült. Balázs mesél a szervezet munkájáról, személyes útjairól, a hithez és a szolgálathoz kötődő kapcsolatáról, valamint arról, hogyan érthetjük meg Isten küldetését és osztozhatunk benne.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

RSS Áhítatok

  • Áhítat 2019. április 10. 2019-04-10
     Áhítatod mond Hajdó Tímea, a Kolozs megyei Kendilónai református egyházközség lelkipásztora,  Ámosz próféta könyve, 8. részének a 11-12. verse alapján.