Agnus Rádió

Keresztény Élet 2023-10-02

Áhítat – Máté evangéliuma 24 fejezetének a 35 verse alapján szólt hozzánk Isten igéje, Hajdó Tímea a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Az evangéliumi kiadó könyveit bemutatta Babos Márton a kiadó munkatársa.

A Kálvin kiadó kiadásában megjelent Molnár Miklós: Csak légy egy kissé áldott csendben című könyvéből Belefáradtam a Szolgálatba című részt felolvasta Nagy Márta, rádiónk önkéntes munkatársa.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztény Élet 2023-09-27

62 Zsoltár 9 verse alapján szólt hozzánk Isten üzenete Adorjáni László a Kolozsvári Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

A Kálvin kiadó kiadásában megjelent Karsay Eszter És velem ki törődik című könyvből, Bocsáss meg című rész második részletét felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Feischmidt Mária.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztény Élet 2023-09-26

Áhitat – A Lukács evangéliuma 9 fejezetéből 29, 30 és 31 versek alapján szól hozzánk Isten üzenete Visky István, a Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Vasárnap volt az Agnus rádió születésnapja. Ez alkalommal mai műsorukban a rádió indulásáról, a kezdetekről, részletet hallgathatnak meg abból a beszélgetésből, interjúból, amelyet Lukács Orsolya Izabella rádiónk munkatársa, Adorjáni László református lelkipásztorral, az Agnus rádió alapítójával, és Feischmidt Máriával, rádiók önkéntes munkatársával készítet

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztény Élet 2023-09-25

Jakab apostol levele első részének az 5 verse alapján szólt hozzánk Isten üzenete Adorjáni László, a Kolozsvári Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Méliusz Juhász Péter : Szentlélekért, Hitért, és Szeretetért való könyörgés Szilágyi Róbert református lékpásztor tolmácsolásában.

A Kálvin kiadó kiadásában megjelent Molnár Miklós: Csak légy egy kissé áldott csendben című könyvéből A Zene hatalma és korlátai című részt felolvasta Nagy Márta, rádiónk önkéntes munkatársa.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztény Élet 2023-09-20

Áhítat – Jeremiás próféta könyve 29 fejezetéből 11 verse alapján szól hozzánk Isten üzenete Visky István, a Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

A Kálvin kiadó kiadásában megjelent Karsay Eszter: És velem ki törődik? című könyvből, Bocsáss meg című rész első részletét felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Feischmidt Mária.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztény Élet 2023-09-19

Áhitat – Zakarias próféta 6 fejezetéből 9—11 terjedő versek és a 14 vers alapján szól hozzánk Isten üzenete Visky István, a Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Rovatunkban a Dési Református Egyházközségbe látogatunk, ahol az elmúlt hónapban hálaadó Istentisztelet keretén belül adtak hálát a felújult templomért és a nemrég felújított új iskoláért is. A felújított templomról, és új iskoláról a gyülekezet lelkipásztorát, Szilágyi Róbertet kérdeztük.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztény Élet 2023-09-18

Áhítat – János evangéliuma 6 fejezetéből 5—11 terjedő versek alapján szól hozzánk Isten üzenete Visky István, a Nagyvárad-Velencei Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Az evangéliumi kiadó könyveit bemutatta Babos Márton, a kiadó munkatársa.

A Kálvin kiadó kiadásában megjelent Molnár Miklós: Csak légy egy kissé áldott csendben című könyvéből a Megtorpanásaink című részt felolvasta Nagy Márta, rádiónk önkéntes munkatársa.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztény Élet 2023-09-13

Áhítat- Pál Timótheushoz írt második levele 1 részéből a 15—18-ig terjedő versek alapján szólt hozzánk Isten igéje Gacsályi Gábor, a Magyarországi Hajdúnánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül

A Kálvin kiadó kiadásában megjelent Karsay Eszter: És velem ki törődik? című könyvből Bűn és Bűntudat című rész második részletét felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Feischmidt Mária.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Kereszény Élet 2023-09-12

Áhítat- Pál Timótheushoz írt második levele 1 részéből a 8—14-ig terjedő versek alapján szólt hozzánk Isten igéje Gacsályi Gábor, a Magyarországi Hajdúnánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Rovatunkban Detrehemtelepi Református Egyházkösségbe látogatunk és megismerkedünk az ottani gyülekezeti élettel, valamint a falu és a templom múltjával, jelenével. Ebben lesz segítségünkre a gyülekezet lelkipásztora, Mihály Lajos.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztény Élet 2023-09-11

Áhítat- Pál Timótheushoz írt második levele 1 részéből a 1-7-ig terjedő versek alapján szólt hozzánk Isten igéje Gacsályi Gábor, a Magyarországi Hajdúnánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhitatán keresztül

Méliusz Juhász Péter: A Bűnbocsánatért és az Igazulásért való könyörgés Szilágyi Róbert, református lékpásztor tolmácsolásában.

A Kálvin kiadó kiadásában megjelent Molnár Miklós: Csak légy egy kissé áldott csendben című könyvéből Magányos madár a háztetőn című részt felolvasta Nagy Márta, rádiónk önkéntes munkatársa.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us: