EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 22nd January 2023. This is the second in a series of sermons looking at the seven signs found in John’s Gospel. This sermon examines the first sign, when Jesus turned water into wine at a wedding, and the text is found in John chapter 2 verses 1 to 11. The speaker is Steve Kennedy.

HU: Ez az igei szolgálat a Kolozsvári Keresztény Közösség szervezésében 2023. január 22-én hangzott el. Ez a második szolgálat, amely segítségével a János evangéliumával foglalkozunk. A mai szolgálat a Szentírásból János evangéliumának 2. fejezetéből van, az 1-től a 11-ig terjedő versek alapján, amikor is Jézus a menyegzőn a vizet borrá változtatta, igét hirdet Steve Kennedy lelkipásztor.

Please follow and like us: