Áhítat Pál apostol Rómabeliekhez írt levele, 8. rész 28. verse alapján szólt hozzánk Isten igéje, Pataki Levente a Bogártelki Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

A Koinónia kiadó kiadásában megjelent, Visky Ferenc 70 történet börtönről és barátságról, Fogoly Vagyok című könyvből, a Semmiképen ki nem vetem című részt felolvasta rádiónk önkéntes munkatársa Feischmidt Mária.

Please follow and like us: