Agnus Rádió

Zenélő köntös – Időutazások Haydn-nal 4. rész: Színpompás színházak

„Ha jó operaelőadást akarok hallgatni, Eszterházára megyek” mondta Mária Terézia királynő – és ez nemcsak a házigazda Pompakedvelő Miklós érdeme volt, hanem legalább ugyanannyira Haydn-é is! Udvari karmesterként vezényelt, betanított és komponált Kismartonban és Eszterházán, ha kellett, a számára is különösen kedves marionettszínházban is. Hallgatóink fantáziája életre keltheti a kortársak szemével láttatott leírásokat a Zenélő köntösben elhangzó részletek hallgatása közben.

Szerkesztő: Nagy Ibolya

Please follow and like us:

Zenélő köntös – Pünkösd

A Zenélő köntös ünnepi kiadásának szándéka: segíteni összehangolódásunkat a Pünkösd szellemiségével.

Szerkesztő: Nagy Ibolya

Please follow and like us:

Zenélő köntös – Wagner születési évfordulója

Wagner születésének évfordulóján nemcsak hatásos operakórus szemelvények, hanem A bolygó hollandi-val azonos évben keletkezett Önéletrajzi vázlatok-ból is elhangzanak részletek a Zenélő köntösben.

Szerkesztő: Nagy Ibolya

Please follow and like us:

Zenélő köntös – Monteverdi madrigáljai

Claudio Monteverdi számára a madrigál éppúgy központi műfaj, mint Beethoven számára a szimfónia. Madrigáljainak kilenc könyvéből az utolsót már halála után adták ki, a többi nyolc pedig 48 év zeneszerzői termésének zömét tartalmazza. A Zenélő köntösben mindegyik kötetet fellapozzuk a szerző születésének évfordulója alkalmából.

Szerkesztő: Nagy Ibolya

Please follow and like us:

Zenélő köntös – Időutazások Haydn-nal 3. rész: Fantázia és zenetudomány

Az adott szó szentségének rég letűnt korszakából sokkal kevesebb dokumentum maradt fenn, mint amennyit a korunk gyanakvásra kondicionált embere elegendőnek tart a cáfolhatatlansághoz. Az Időutazások Haydn-nal sorozat májusi részében a tudományos kutatás egyik „fehér foltját” színezi ki a Zenélő köntös szerkesztője.

Szerkesztő: Nagy Ibolya

Please follow and like us:

Zenélő köntös – Anyák napjára Clara Schumann

Nyolc gyermek édesanyja volt Clara Schumann, aki nemcsak a zeneköltő Robert Schumann hitvese volt (a szó legigazabb értelmében), hanem korának egyik legünnepeltebb zongoraművésze is. Saját zeneszerzői kibontakozásában nem reménykedhetett, fennmaradt műveinek többsége mára mégis utat talált a hallgatók szívéhez.

Szerkesztő: Nagy Ibolya

Please follow and like us:

Zenélő köntös – György napi köszöntő

A névnapjukat ünneplőknek ajánlott Zenélő köntösben György nevet viselő zeneszerzőkről, műveikről és előadóikról tudhatnak meg említést érdemlő dolgokat a mai műsor hallgatói.

Szerkesztő: Nagy Ibolya

Please follow and like us: