Agnus Rádió

Keresztyén Élet 2018-06-12

Áhítat – Róma 10,14-21 Mátyásné Kiss Katalin a Magyarországi Nyékládháza, Mezőnyéki Ezékiel Református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt Isten igéje hozzánk.

Beszélgetés hangzott el Fazakas Csabával, a Kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztorával. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mi történt az alatt a majdnem egy év alatt amióta a gyülekezet lelkipásztora.

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2018-06-11

Áhítat – Mark 4,26-29 terjedő versei alapján szólt hozzánk Isten igéje, Sógor Árpád a Kolozsvári Protestáns Teológia intézet ifjúsági lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában készült Barangolások Biblia Tájakon, Régi Helységek Mai Üzenete címmel Lőrincz István református lelkipásztor könyvéből, a Korintus című rész harmadik részletét felolvasta Nagy Márta rádiónk önkéntes munkatársa.

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2018-06-06

Áhítat – Roma 9,6-13 Mátyásné Kis Katalin a Magyarországi Nyékládháza és Mezönyéki Refromátus Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Cseri Kálmán Tudom Kinek Hittem című könyvéből, a Fogantatott Szentlélektől című részt felolvasta Feischmidt Mária rádionk önkéntes munkatársa.

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2018-06-05

Áhítat -Máté 18,21 verse alapján Pataki Levente, a Bogártelki Refromátus Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk Isten igéje.

Beszélgetés hangzott el arról, hogy milyen gyermekehez kötödő bibliai történeteket találunk az Ó és Új szövetségben, valamint mit tanulhatunk ezekből. Meghívott Hajdó Tímea a Kendilónai Refromátus Egyházközség lelkipásztora volt.

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2018-06-04

Áhítat – Róma 8,31-39 Mátyásné Kiss Katalin, a magyarországi Nyékládháza, Mezőnyéki Refromátus egyházközség lelkipásztorának áhitatán keresztül szólt Isten igéje hzzánk.

Az Erdélyi Református Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában készült, Barangolások Biblia Tájakon, Régi Helységek Mai Üzenete címmel Lörincz István református lelkipásztor könyvéből, a Korinthus című rész második részletét felolvasta Nagy Márta rádiónk önkéntes munkatársa.

Please follow and like us: