Az elmúlt időszak kihívások elé állította a szórványgyülekezeteket. A gyülekezetek és a templomok ürességének próbatételei viszont megerősítették hitükben a lelkipásztorokat, gyülekezeti tagokat. Erről az időszakról, nehézségekről, gyülekezeti életről és a templomok restaurálásáról kérdeztük dr. Gudor Kund Botondot, a Gyulafehérvári Református Egyházközség parókus lelkipásztorát, valamint a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperesét.

Riporter: Bálint Enikő

Please follow and like us: