Agnus Rádió

Vasárnapi beszélgetés – Húszplusz konferencia: Így félünk mi

A koronavírusjárvány sem akadályozta meg, hogy idén is megrendezzék a 20+ konferenciát a kolozsvári Bulgária-telepi református templomban, valamint online térben. Az esemény november 13-14-én zajlott, és a meghívottak között szerepelt Ambrus András református lelkész is, aki két előadást tartott a félelmeinkről. Az erről készített összeállítást hallhatják a továbbiakban.

Szerkesztő: Szabó Anita
Felvétel: Szegedi Csaba

Please follow and like us:

Vasárnapi beszélgetés – Diakóniai Vasárnap

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel” hangzik el a 100. Zsoltár 2. versében. A Diakóniai Vasárnap alkalmából a szolgálat öröméről és a diakóniai tevékenységekről beszélgetünk meghívottjainkkal a marosvásárhelyi Gecse utcai Református Egyházközség szociális munkásával és diakónusával, Zalányi Jánossal, valamint a Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztorával, Székely Józseffel.

Szerkesztők: Bálint Enikő, Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-11-25

Áhítat – Zsidokhoz írt levél 13. fejezetéből az 1-2-ik versek alapján szólt hozzánk Isten igéje, Hajdó Tímea a Kendilonai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

A Szent Gellért Kiadó és Nyomda kiadásában megjelent Gyökössy Endre: Krisztus levele vagytok című könyvből, a második a Krisztus Levle vagytok című részt felolvasta rádiónk önkéntes munkatársa Feischmidt Mária.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-11-24

Áhítat – Kolossébeliekhez írt levél 3. fejezetéből a 18. verstől egészen a 4. rész első verséig terjedő versek alapján szólt hozzánk Isten igéje, Petróczi Szabolcs a magyarországi Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

A Dési Református Egyházközséggel ismerkedtünk, ebben volt segítségünkre mai műsoruk vendége Szilágyi Róbert a Dési Református Egyházközség lelkipásztora.

Takács Béla: Mesterségek és foglalkozások a Bibliában című könyv alapján, ma a pallér foglalkozással ismerkedtünk, bemutatta Hajdó Tímea a Kendilonai Református Egyházközség lelkipásztora.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-11-23

Áhítat – A Habakuk próféta könyve 2. fejezetéből a 1-4-ig terjedő versek alapján szólt hozzánk Isten igéje, Hajdó Tímea a Kendilonai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

A Biblos könyvesbolt könyveit bemutatta Veress Miklós a Református Sajtóközpont iratterjesztésének munkatársa.

A Szentírás emberei címmel Lőrincz István református lelkipásztor írásából, Barnabás Dávid című részt felolvasta Nagy Márta rádiónk önkéntes munkatársa.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-11-18

Áhítat – Dániel próféta könyve 4. fejezetéből a 16-34-ig terjedő versek alapján szólt hozzánk Isten igéje, Petróczi Szabolcs a magyarországi Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

A Szent Gellért Kiadó és Nyomda gondozásában megjelent Gyökössy Endre: Krisztus levele vagytok című könyvből, a második fejezetből az Isten Fiai című részt felolvasta rádiónk önkéntes munkatársa Feischmidt Mária.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-11-17

Áhítat – Dániel próféta könyve 3. fejezetéből a 1-25-ig terjedő versek alapján szólt hozzánk Isten igéje, Petróczi Szabolcs a magyarországi Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Műsoruk vendége Lörincz István a Marosvásárhely Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, aki a Covid-19 vírussal kapcsolatos élményeit osztotta meg velünk.

Takács Béla: Mesterségek és foglalkozások a Bibliában című könyv alapján, ma a napszámos foglalkozással ismerkedtünk, bemutatta Hajdó Tímea a Kendilonai Református Egyházközség lelkipásztora.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-11-16

Áhítat – Pál Kolossébeliekhez írt levél 2. fejezetéből a 1-15-ig terjedő versek alapján szólt hozzánk Isten igéje, Petróczi Szabolcs a magyarországi Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Az Evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatta Babos Márton a kiadó munkatársa.

A Szentírás emberei címmel Lőrincz István református lelkipásztor írásából, Báruk című részt felolvasta Nagy Márta rádiónk önkéntes munkatársa.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us: