„Abban bizonyosok vagyunk hívő emberekként, lelkészekként, hogy Isten szava, az Ő Igéje, az, amit Jézus elhozott és kinyilvánított számunkra, az a mai modern ember számára is, a tudós ember számára is ugyanolyan érvényes és ugyanolyan életet adó, és örök életre vezető, mint amilyen volt 2000, 500 vagy 50 évvel ezelőtt.” – vallja Debreczeni István frissen végzett lelkipásztor, és felesége, Debreczeni Júlia, ötöd éves teológiai hallgató. Mai rovatunkban velük fogunk beszélgetni a lelkipásztorképzés kihívásairól és ugyanakkor az áldásairól is. Szó lesz továbbá arról, hogy hogyan kerültek a teológiára, mit jelent számukra ez a szolgálat a mai világban.

Szerkesztő: Biró István

Please follow and like us: