Denumirea: Agnus Radio
Licență Audiovizuală: R389.3/08. noiembrie 2001 aprobată la data de 03 decembrie 2020
Adresă studio : Cluj-Napoca str. Constanța nr. 1-3,
Telefon: 0264-441968
Web: www.agnusradio.ro
E-mail: agnus@agnusradio.ro

Titular Licență: Eparhia Reformată din Ardeal
Sediul social: 400079 Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr.51-53, web: www.reformatus.ro
Structura acţionariatului: Eparhia Reformată din Ardeal 100%

Responsabili:
Director executiv: Szegedi János Csaba
e-mail: szegedicsaba@agnusradio.ro
tel:0742653582
Redactor șef: Ianicicău Mihály Noémi Katalin
e-mail: mihaly.noemi@agnusradio.ro
tel:0264441968

Supravegegeat de:
Eparhia Reformată din Ardeal,
Fundația Agnus (Mielul) Media,
CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Adresa poștală și site-ul CNA.
Adresa: Bd. Libertatii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucuresti, ROMÂNIA
Tel: +40 (0)21 305 5350 Fax: +40 (0)21 305 5354/56 www.cna.ro cna@cna.ro

Lista publicațiilor editate de Eprhia Reformată din Ardeal:
Üzenet – Mesajul  (Publicație bilunară)
Református Család – Familia Reformată (Publicație trimestrială)

1. RÁDIÓNK ARCULATA – CODUL DE CONDUITĂ

az Agnus, egyházi – közösségi rádió

2. EGYHÁZI JELLEG
a. „Hitvallásunk”
1. A rádiószolgálat hitvallása az Apostoli Hitvallás, a Heidelbergi Káté és a II. Helvét hitvallás.
2. A munkatársak és műsorok zsinórmértéke az Istentől ihletett Szentírás.
3. A rádiószolgálat chrisztianosz, azaz Krisztust követő és róla tanúskodó, valamint chrestos, vagyis Krisztus példája szerint igyekszik hasznossá lenni a világ számára.
4. A rádió nem lehet magán-, csoport-, egyházpolitikai-, vagy politikai érdekek kiszolgálója.
b. célunk:
Az EVANGÉLIUM hirdetése, maradandó KULTURÁLIS értékek felmutatása, valamint INFORMÁCIÓK cseréje által, EGYÜTT a helyi közösséggel.

3. KÖZÖSSÉGI JELLEG:

A közösségi rádió igyekszik:
serkenteni hallgatóságát a rádió minden feladatában való önkéntes részvételre beleértve a sugárzást és a rádió menedzselését;
igyekszünk erősíteni a helyi kultúrát – zene, nyelv, irodalom, stb. eősíteni
a fenntartás költségeit főként a helyi közösségből teremtjük elő;
Az AGNUS RADIÓ sajátos arculatát a bibliai – református egyházi háttér határozza meg. Ez az a keret, amelybe a sokféleséget belefoglaljuk.

4. MŰSORPOLITIKA
Egyházunk a sajtó által egy átfogó programot indított el, melynek jól meghatározott célja, a keresztyén visszajuttatása a mindennapi életbe, oly módon, hogy a bibliai üzenet a hallgatók és olvasók életében valósággá váljon. Ezért, a műsorok készítésekor a következő szempontok vezérelnek:

Arra bátorítjuk a hallgatókat, hogy életüket a Szentírásra alapozzák úgy, hogy ezeket az elveket alkalmazzák is mindennapi gondjaik megoldásánál;

Műsorunkban megszólalhatnak a legkülönfélébb nézeteket vallók, de műsoraink végkövetkeztetése nem lehet ellentétben a Szentírás tanításával;

A különböző vélemények felsorakoztatása rendjén nem kényszerítjük ugyan nézőpontunkat a hallgatóságra, de nem rejtjük véka alá hitünket.

A műsorok legyenek előítélettől mentesek és serkentsék arra a különféle keresztyén felekezeteket, hogy együtt végezzék közösségépítő munkájukat;

A különbőző keresztyén egyházak értékeinek a kölcsönös megismeréséhez, és elismeréséhez vezessenek;

Bátorítsa az egyházak közti együtt munkálkodást a misszió és szociális segítségnyújtás terén;

Mivel az Agnus Rádió pártatlan, nem kötelezi el magát egyetlen egyházi, politikai csoportok érdekei mellett, hanem helyett örök és maradandó értékeket hirdeti;

Az embert a maga teljességében szolgálja, az értelem kapuján belépve érintse meg érzelmeit oly módon, hogy a keresztyén élet szerinti érett döntésre vezesse;

A bajok okát ragadja meg és ne rekedjen meg a tünetek puszta kezelésénél;

A műsoroknak és aktuálisaknak, és benne közzétett információknak pedig leellenőrzötteknek kell lenniük. Bemutatásuk pedig elegánsan és bibliai szemszögből kell történjék;

Járuljanak hozzá a közösség gyógyításához és építéséhez, különösen a „védett” műsorok, a gyermek és családi műsorok által;

A hírszolgálat révén legyenek hasznosak és minél közelebb a hallgatókhoz;

A román és magyar nyelvű műsorokkal hitünket, életünket, kultúránkat kívánjuk mások számára is érthetőbbé és elérhetővé tenni;

Adatvédelem. Minden embernek joga, hogy neve, címe és más adatai, csakis az ő beleegyezésével kerüljenek nyilvánosság elé. Rádióban közvetített vetélkedők, betelefonálások, de interjúk alkalmával a személy jogait tiszteleteben tartjuk.

Vitás kérdések, sérelmek, másokkal szemben hangoztatott vélemények esetén, a műsort csakis a másik fél megszólaltatáséval adjuk közre.