EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday, 5th February 2023. This is the third in a series of sermons looking at the seven signs found in John’s Gospel. This sermon examines the second and third signs – both stories of healing. The first is the healing of a royal official’s son, and the second is the healing of a disabled man. The Scripture text is from John chapter 4, verse 46 to chapter 5, verse 18. The speaker is Paul Cary.

HU: Mai műsorukban a Kolozsvári Keresztény Közösségben 2023. február 5-én, vasárnap elhangzott prédikáció hangzik el. Ez a harmadik a János evangéliumában található hét jelet vizsgáló prédikációsorozatból. Ez a prédikáció Jézus második és a harmadik jelét vizsgálja – mindkettő gyógyulástörténet. Az első egy királyi tisztviselő fiának, a második pedig egy fogyatékos férfinek gyógyulása. A Szentírás szövege, amelyből a prédikáció elhangzik: János evangéliuma 4. fejezetének, 46. versétől az 5. fejezet, 18. verséig terjed. Prédikál: Paul Cary.

Please follow and like us: