Áhítat: A 89. Zsoltár, 9-10, valamint az Ézsaiás könyve 40., 27-31 terjedő versek alapján szólt hozzánk Isten Pataki Levente a Bogártelki Református Egyházközség lelkipásztora által.

A Magyarországi református zsinati iroda sajtóosztályának kiadásában megjelent Bottyán János: Hitünk Hősei című könyvből, Aki Magyarra Váltotta a Tudományok Nyelvét, az Apáczai Csere Jánossal foglalkozó tizedik fejezetből, a Kolozsvári iskolában című első részt felolvasta rádiónk önkéntes munkatársa Feischmidt Mária.

Please follow and like us: