Az idei újévi áhítatot Ézsaiás próféta könyve 28,16 verse alapján Fazakas Csaba a Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.

Please follow and like us: