Agnus Rádió

Keresztyén élet 2022-08-09

Áhítat- A 1. Korinthus 16, 1-4 versek alapján szól hozzánk Isten igéje Pocsaji László, a magyarországi Vasmegyeri és Tiszarádi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Mai műsorunkban a Székelykakasdi Református Egyházközséggel ismerkedünk meg, ebben lesz segítségünkre a gyülekezet lelkipásztora Molnár Endre, akivel rádiónk munkatársa Szecsődi Árpád beszélgetett.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén élet 2022-04-19 – Húsvét

Áhítat: Ünnepi műsorunkban a Rómabeliekhez írt levél 3. részének, 23-26-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Gede Csongor a Kolozsvár Kolozsmonostori Református Egyházközség lelkipásztora.

Ünnepi Keresztyen Élet rovatunkban a Felvinci Református Egyházközség lelkipásztorával, Lukács Györggyel beszélgettünk a húsvétról.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén élet 2022-04-18 – Húsvét

Pál Timóteushoz írt második levelének 1. fejezetéből, a 8. és 12. versek alapján áhítatot mond Pataki Levente a Marosvécsi Református Egyházközség lelkipásztora.

Ünnepi Keresztyen Élet rovatunkban a Kolozsmonostori Református Egyházközség lelkipásztorával, Gede Csongorral a húsvéti hagyományokról és a húsvét üzenetéről beszélgetünk.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén élet 2022-04-05

Máté evangéliumának 22. fejezetéből, az 1-14-ig terjedő versek alapján áhítatot mond Rózsa Dávid a magyarországi Felső-Barcikai Református Egyházközség beosztott lelkipásztora.

Veress Zsombor segesvári gyógyszerész és világutazó, a Küküllői Református Egyházmegye főgondnoka nemrég tért vissza Afrikából, ahol a Kilimandzsáró hegyet mászta meg. Az útra való felkészüléséről, Afrikai élményeiről múlt héten tartott előadást a Kerekdombi Református Egyházközségben. Rovatunkban afrikai útjáról, az útra való felkészülésről, és az ott szerzett élményeiről mesél.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén élet 2022-02-16

Áhítat: János evangéliuma 17, 9-11-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Isten igéje Hajdó Tímea a Kendilónai Református Egyházközség lelkészének áhítatán keresztül.

Beliczai Angéla “Engem Várnak a szigetek” Molnár Mária tizenöt éve a pápuák között című könyvéből, Nő a család, és az Utolsó missziói utak című részeket felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Feischmidt Mária.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén élet 2022-02-15

Áhítat: Máté evangéliuma 5, 17-26-ig terjedő versek alapján szól hozzánk Isten igéje Pallai Zsófia, a Tiszalöki Református Egyházközségek intézményi lelkészének áhítatán keresztül.

Nők a Bibliában sorozatban ma Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának segítségével egy újabb bibliai női szereplővel ismerkedünk meg, aki nem más, mint Priscilla.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén élet 2022-02-14

Áhítat: Máté evangéliuma 49, 13-16-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Isten igéje Hajdó Tímea a Kendilónai Református Egyházközség lelkészének áhítatán keresztül.

Az Evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Lőrincz István református lelkipásztor Pál apostol körüli emberek című írásából, az Tichikuscímű részt felolvassa Nagy Márta rádiónk önkéntes munkatársa.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén élet 2022-02-09

Áhítat: Pál apostol kolossébeliekhez írt levele 4, 2-6-ig terjedő versek alapján szól hozzánk Isten igéje Katonáné Varga Olga a Zsákai és a Furtai Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Beliczai Angéla “Engem Várnak a szigetek” Molnár Mária tizenöt éve a pápuák között című könyvéből, Kettős teher alatt 1939-1940 a magyarnak több szabadJózsef nem táncol a kutyafog előtt, és az Ikrek című részeket felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Feischmidt Mária.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén élet 2022-02-08

Áhítat: Pál apostol kolossébeliekhez írt levele 3,18 és 4,1 versek alapján szól hozzánk Isten igéje Katonáné Varga Olga a Zsákai és a Furtai Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Keresztyén élet rovatunkban ma az abrudbányai és verespataki gyülekezetekkel ismerkedünk meg, ebben Ladányi Péter Sándor az Abrudbányai és Verespataki Református Egyházközségek lelkipásztora lesz segítségünkre.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Keresztyén élet 2022-02-07

Áhítat: Pál apostol kolossébeliekhez írt levele 3, 5-11-ig terjedő versek alapján szól hozzánk Isten igéje Katonáné Varga Olga a Zsákai és a Furtai Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül.

A Biblos könyvesbolt könyveit bemutatja Veress Miklós, a Református Sajtóközpont iratterjesztésének munkatársa.

Lőrincz István református lelkipásztor Pál apostol körüli emberek című írásából, az Onézimus című részt felolvassa Nagy Márta rádiónk önkéntes munkatársa.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us: