Igét hirdet: Mild Gellért legátus
Kántori szolgálat: Gombár Árpád

Please follow and like us: