Agnus Rádió

Keresztyén Élet 2020-01-22

Áhítat – Máté evangéliumának 24. fejezetéből, a 43-44 versek alapján szólt hozzánk Isten igéje Gáspár Orsolya a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Erasmusos hallgatója által.

Csiha Kálmán Fény a Rácsokon: Börtönévek vallomása című könyvből a bevezetőt és az első részt felolvasta rádiónk önkéntes munkatársa Feischmidt Mária.

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-01-21

Áhítat – Máté evangéliumának 24. fejezetéből, a 43-44. versek alapján szólt hozzánk Isten igéje, Gáspár Orsolya a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Erasmusos hallgatója által.

Mesterségek a Bibliában címmel ma a bibliai mesterségekkel ismerkedünk, ebben lesz segitségünkre Hajdó Timea a Kendilónai Refromátus Egyházközség lelkipásztora.

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-01-20

Áhítat – Jakab levelének 5. fejezetéből, a 16. vers alapján szólt hozzánk Isten igéje, Gáspár Orsolya a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Erasmusos hallgatója által.

A Biblos könyvesbolt könyveit bemutatta Veress Miklós a Református Sajtóközpont iratterjesztésének munkatársa

Lőrincz István református lelkipásztor A Szentírás emberei című írásából, a Démás című részt felolvasta Nagy Márta rádiónk önkéntes munkatársa.

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-01-15

Áhítat – Ézsaiás próféta könyvének 8. fejezetéből, a 16-22. terjedő versek alapján szólt hozzánk Isten igéje, Kádas Richard László az Ausztriai Felsőőri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

A Szent Gellért kiadónál megjelent, Gyökössy Endre: Az Áldott Orvos rendelőjében című könyvből, a Jézus Jöjj Hozám Ma című részt felolvasta rádiónk önkéntes munkatársa Feischmidt Mária.

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-01-14

Áhítat – Jelenések könyve 2. fejezetéből, a 18-29. terjedő versek alapján szólt hozzánk Isten igéje, Kádas Richard László az Ausztriai Felsőőri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Dr. Kodácsy Tamás a Budapesti Károli Gáspár oktatójának Evolúció és Teremtés című előadásból a második és egyben a befejező részt hallották, amely a Kolozsvári Protestáns Teológiai intézet dísztermében hangzott el 2016-ban.

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-01-13

Áhítat – Jelenések könyvének 2. fejezetéből, a 18-29 terjedő versek alapján szólt hozzánk Isten igéje Kádas Richard László az Ausztriai Felsőőri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatta Babos Márton a kiadó munkatársa.

Tanulságos igék példázatokról Lőrincz István református lelkipásztor Keresztelő Jánosról szoló írásából, Az Út készítő Halála címmel a nyolcadik részt felolvasta Nagy Márta rádiónk önkéntes munkatársa.

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-01-08

Áhítat – Ézsaiás próféta könyvének 2. fejezetéből, a 2-3  versek alapján szólt hozzánk Isten, Hajdó Tímea a Kendilonai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

A Szent Gellért kiadó kiadásában megjelent Gyökössy Endre Az Áldott Orvos rendelőjében című könyvből,  a  Térj   Meg Minden Nap  című részt felolvasta rádiónk önkéntes munkatársa Feischmidt Mária.  

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-01-07

Áhítat – János evangéliumának 15. fejezetéből, a 9-11 terjedő versek alapján szólt hozzánk Isten igéje Pataki Levente a Bogártelki Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

Dr. Kodácsy Tamás a Budapesti Károli Gáspár oktatójának Evolúció és Teremtés című előadásból hallhatják az első részt, amely a Kolozsvári Protestáns Teologiai intézet dísztermében hangzott el 2016-ban.

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-01-06

Áhítat – János evangéliumának 5. fejezetéből a 6. vers alapján szólt hozzánk Isten igéje Pataki Levente a Bogártelki Református Egyházközség  lelkipásztorának áhítatán keresztül.

A Biblos könyvesbolt könyveit bemutatta Veress Miklós a Református Sajtóközpont iratterjesztésének munkatársa.

Tanulságos igék példázatokról Lőrincz István református lelkipásztor, Keresztelő Jánosról szoló írásából, A Megéri erőszakosnak lenni címmel, a hetedik részt felolvasta Nagy Márta rádiónk önkéntes munkatársa.

Please follow and like us:

Keresztyén Élet 2020-01-01

Áhítat – Máté  próféta könyvének 14. fejezetéből a 22-33 terjedő  verse alapján szólt hozzánk Isten Nagy Zsolt Attila a Sepsiköröspataki Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül.

A Szent Gellért kiadónál megjelent Gyökössy Endre Az Áldott Orvos rendelőjében című könyvből,  a  Térj   Meg Minden Nap  című részt felolvasta rádiónk önkéntes munkatársa Feischmidt Mária.  

Please follow and like us: