Agnus Rádió

Szól a Szkriptúra – Berke Krisztina

Ma a “Szól a Szkriptúra” egyik szervezőjével, Berke Krisztinával beszélgetünk. Sokat tudna mesélni a szervezés körülményeiről, mégis inkább úgy érzi, hogy ezúttal legszívesebben a Bibliafelolvasó maratonhoz fűződő személyes élményeit osztja meg a hallgatókkal.

Szól a Szkriptúra – Székely Endre

Húsvétban és az ünnep után is, a feltámadás örömhírének ismeretében lelkiekben ismét megújulhatunk. Pál apostol eképpen vall Krisztusról a Zsidókhoz írt levelének 8. fejezetében:
“Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle, Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített.” Pál apostol Zsidókhoz írt levele 8. fejezetének 1 és 2. verse
Ma Székely Endrével beszélgetünk, aki a Bibliafelolvasó maratonon ezt a Bibliai részt olvasta.

Látogató – Nagycsalád

Látogató című egészség- és életmódmagazinunkat közvetítjük, amelyben a nagycsaládok témakörét járjuk körül. Rovatunk a Kárpát-medencei református rádiók együttműködésének keretében készült.